, ,

FLEXLED ROLL SLIM 24V, 3m, 2700K

SKU: LI552612--

$231.00